Dijital Mühendislik, tüm sistemlerinde ve uygulamalarında gelecek nesillere bugünün kaynaklarını ve değerlerini koruyarak iletmeyi amaçlamaktadır. Geliştirdiği led teknolojileri sayesinde enerji verimliliğini maksimum düzeye çıkarmıştır. Eski tip aydınlatma sistemlerinin yerine led teknolojisini kullanarak daha ekonomik ve verimli projeler üretmiştir. Kullandığı otomasyon sistemlerinin devre kartları ve yazılımını tamamen kendisi üreterek, özgün projelere adını yazdırmıştır. İşte bu yüzden Size Özel Teknoloji ışığında yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

ÇEVRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Dijital Mühendislik;

Led teknolojilerinde faaliyet gösteren kuruluşumuz daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için ürettiği ürünlerde ve tüm süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için çevrenin korunmasını amaç edinmiştir.

Bu amaca erişmek için;

Çevre yönetim sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini, çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi, çevresel performansı sürekli olarak geliştirerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı, çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı, çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı taahhüt etmektedir.

Firmamız;

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİnin şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı politikası olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.